Hotline 247
04 6662 6362
 
Hà Nội
0968 378 899
 
Hồ Chí Minh
01289 777 888

Thực phẩm biến đổi gen (Genetically modified foods)

BioMedia

thuc pham bien doi gen

Thực phẩm biến đổi gen (Genetically modified foods hoặc GM foods) là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật, và các chủng vi sinh vật này đã có một số thay đổi đặc biệt về kiểu gen để đưa vào các loại thực phẩm cần biến đổi bằng cách sử dụng các kỹ thuật di truyền khác nhau. Kỹ thuật di truyền được xem là một trong những kỹ thuật tiến bộ được ứng dụng thành công trong công tác lai tạo giống mới và tạo nguồn đột biến .

Việc thương mại hóa các sản phẩm biến đổi gen được bắt đầu từ năm 1994, khi công ty Calgene đưa vào thị trường cây trồng biến đổi gen đầu tiên: cà chua Flavr Savr nhằm hạn chế quá trình chín nhanh của cà chua. Hầu hết, các thực phẩm biến đổi gen đều được thực hiện trên các cây nông nghiệp ngắn ngày như: đậu tương, ngô,cải dầu, các loại cây lấy dầu. Đa số các loại cây trồng này được chuyển các đoạn gen có khả năng đề kháng cao với một số bệnh, kháng cỏ dãi, hoặc làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Sản phẩm thức ăn chăn nuôi biến đổi gen cũng được nghiên cứu rất nhiều song việc thương mại hóa ra thì trường hầu như không có (tính đến tháng 11 năm 2013).

Dịch và tổng hợp BioMedia VN

Các bài viết cùng chủ đề

Thực phẩm biến đổi gen (Genetically modified foods)

Thực phẩm biến đổi gen (Genetically modified foods hoặc GM foods) là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật, và các...