Hotline 247
04 6662 6362
 
Hà Nội
0968 378 899
 
Hồ Chí Minh
01289 777 888

Quang Phổ Hấp thụ Nguyên tử: Ngành khoa học Nguyên tử hóa

BioMedia

Xem thêm >> Lựa chọn Hệ thống Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

>> Các phương pháp phân tích hàm lượng chì trong máu

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) đo nồng độ nguyên tử ở mức phần triệu trong mẫu dựa trên khả năng hấp thụ ánh sáng của chúng ở một bước sóng nhất định. Hầu hết các mẫu phân tích bằng phương pháp AAS là các mẫu lỏng, các mẫu rắn cũng có thể được phân tích sau khi được hóa lỏng.

Hiện nay trên thị trường có một số máy quang phổ hấp thụ nguyên tử có thể lựa chọn, phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể.

Các phương pháp AAS

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử cần có một nguồn sáng, một bộ phận nguyên tử hóa, một bộ đơn sắc và một đầu dò detector. Các hệ thống AAS có thể là máy quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) hoặc là máy quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite (G-FAAS). Ở máy F-AAS, bộ phận nguyên tử hóa là một lò duy trì ngọn lửa và ở máy G-FAAS, bộ phận nguyên tử hóa là một lò graphite.

7. atomic_abspectro01

Nguyên tắc: Chuyển mẫu cần phân tích (xử lý mẫu: đồng hóa mẫu, phá mẫu…) về dạng dung dịch đồng thể. Tiếp đó hóa hơi dung dịch mẫu để có đám khí (hơi) của mẫu. Mẫu được đưa vào bộ phận nguyên tử hóa. Ở máy F-AAS, nhiệt của ngọn lửa tạo ra các nguyên tử tự do. Ở máy G-FAAS, năng lượng điện trong lò graphite tạo ra các nguyên tử tự do.

Một chùm sáng từ nguồn sáng đi qua bộ phận nguyên tử hóa và đi vào bộ đơn sắc. Nói chung, nguồn sáng là một đèn ca-tốt rỗng cung cấp những tia sáng phát xạ tương ứng với phổ hấp thụ của chất phân tích. Các nguyên tử tự do hấp thụ ánh sáng ở một bước sóng đặc trưng. Ánh sáng trực tiếp đi vào detector tạo ra một tín hiệu điện tỉ lệ với cường độ ánh sáng và cường độ của ánh sáng được hấp thụ là một chỉ số đo của nồng độ nguyên tử.

a. FAAS

7. FAAS

Ưu điểmDễ sử dụng

 

Thời gian phân tích nhanh

Giá thành đầu tư thấp

Ít bị nhiễu

Thiết bị gọn nhẹ

Hiệu suất phân tích tốt

Nhược điểm

Giới hạn phát hiện trung bình

Nguyên tố phân tích bị giới hạn

Chỉ phân tích được từ 1 – 10 nguyên tố/lần

Không có chức năng quét

b. GFAAS

7. GFAAS 2

Ưu điểmGiới hạn phát hiện nhỏ

 

Lượng mẫu nhỏ

Giá thành đầu tư trung bình

Thiết bị gọn nhẹ

Ít bị nhiễu

Nhược điểmThời gian phân tích lâu hơn

 

Bị nhiễu chéo hóa học

Nguyên tố phân tích bị giới hạn

Phân tích được từ 1 – 6 nguyên tố

Dải động học bị giới hạn

Phương pháp hóa hơi hiđrua

Một số nguyên tố tạo nên các hợp chất hiđrua ở trạng thái khí và một khí trơ mang các hiđrua này tới bộ phận nguyên tử hóa. Phương pháp này cung cấp một kỹ thuật bổ trợ cho các phương pháp phân tích nguyên tử hóa bằng ngọn lửa và bằng lò graphite.

Phương pháp hóa hơi thủy nhân

Thủy ngân được khử về dạng thủy ngân nguyên tố và một khí trơ mang thủy ngân nguyên tố tới bộ phận nguyên tử hóa. Phương pháp này chỉ được dùng với máy AAS chuyên dụng để xác định thủy ngân hoặc bổ trợ cho các phương pháp nguyên tử hóa bằng ngọn lửa và bằng lò graphite.

Hiệu chỉnh hấp thụ nền  (Bổ chính nền) trong phép đo AAS

Hiện nay, có một số phương pháp để bổ chính (loại trừ) hấp thụ nền. Lấy độ hấp thụ tổng cộng trừ đi độ hấp thụ nền thì đo được độ hấp thụ của chất phân tích.

Trong phương pháp đơ-tơ-ri (phương pháp D2), ánh sáng của một đèn ca-tốt rỗng đo cường độ hấp thụ tổng cộng và ánh sáng từ một đèn đơ-tơ-ri đo cường độ hấp thụ nền. Ở phương pháp đảo chiều tốc độ cao (SR), sự đảo chiều nguồn điện của đèn ca-tốt rỗng giúp đo cường độ hấp thụ nền. Ở phương pháp Zeeman, từ trường được đặt vào giúp đo cường độ hấp thụ nền.

Dịch và tổng hợp BioMedia VN

Các bài viết cùng chủ đề

Quang Phổ Hấp thụ Nguyên tử: Ngành khoa học Nguyên tử hóa

Xem thêm >> Lựa chọn Hệ thống Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS >> Các phương pháp phân tích hàm lượng chì trong máu Máy quang...

Lựa chọn hệ thống quang phổ huỳnh quang

Ứng dụng Tùy thuộc vào các lĩnh vực ứng dụng mà có sự chọn lựa môt thiết bị quang phổ huỳnh quang thích hợp. USB4000-FL...