Hotline 247
04 6662 6362
 
Hà Nội
0968 378 899
 
Hồ Chí Minh
01289 777 888

Giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật ELISA

BioMedia

Mặc dù không có các tiêu chuẩn phức tạp như kỹ thuật IHC, tủa miễn dịch.., phân tích ELISA vẫn có thể xảy ra nhiều vấn đề như những gì có thể xảy ra ở hầu hết các xét nghiệm miễn dịch. Bài viết này sẽ cung cấp các cách xử lý sự cố ELISA thông qua bảng nguyên nhân - giải pháp. Xin lưu ý rằng các điều kiện được mô tả ở đây có thể không giống nhau ở tất cả các bộ kit ELISA vì với mỗi thí nghiệm lại có những yêu cầu thực hiện khác nhau. Hãy kiểm tra lại đặc điểm của phương pháp bạn sử dụng.

1. Nếu tín hiệu ELISA rất cao và đường cong chuẩn có ODs bão hòa:

2. Nếu độ đọc của mẫu nằm ngoài phạm vi giới hạn: 

3. Trường hợp không phát hiện màu

Đôi khi không có sự phát màu (không có tín hiệu) trong phản ứng ELISA, và hầu hết các trường hợp đều là do bất cẩn. Khi đó, chỉ cần kiểm tra hoặc xem xét lại từng bước để khắc phục các sự cố không cần thiết, và như vậy có thể tránh được vấn đề này hoàn toàn.

4. Tín hiệu nền cao

Tín hiệu nền cao trong phản ứng ELISA thường biểu hiện ở sự hiện màu quá nhiều hoặc độ đọc (OD) cao. Tuy nhiên, cũng trong vài trường hợp độ đọc OD và sự hiện màu lại không cao. Dưới đây là các nguyên nhân và cách xử lý cho vấn đề này. Chủ yếu là cần tập trung vào quá trình rửa để tránh bị nhiễm.

5. Độ đọc OD thấp

Trong kỹ thuật ELISA, nếu xảy ra vấn đề độ đọc OD (optical density- mật độ quang học) thấp; tín hiệu thấp và kém, và trong khi đó, sự phát màu trong các đĩa 96 giếng cũng chưa tốt thì mục này sẽ khuyến cáo các nguyên nhân và các hướng giải quyết cho vấn đề này.

6. Độ lặp lại kém

Khi nói đến độ đọc của mật độ quang học (OD) trong kỹ thuật ELISA, một vấn đề thường gặp là khả năng lặp lại kém - khả năng lặp lại trong một đĩa 96 giếng, hoặc khả năng lặp lại kém giữa các đĩa. 

a)  Khả năng lặp lại kém trong một đĩa

b) Khả năng lặp lại kém giữa các đĩa

 

Xem thêm bài "Những điều cơ bản về kỹ thuật ELISA"

                "Các lưu ý về thao tác khi tiến hành phản ứng ELISA"

 

Dịch và tổng hợp từ nguồn http://www.elisa-antibody.com/

BioMedia VN

 

Các bài viết cùng chủ đề

Giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật ELISA

Mặc dù không có các tiêu chuẩn phức tạp như kỹ thuật IHC, tủa miễn dịch.., phân tích ELISA vẫn có thể xảy ra nhiều...