Hotline 247
04 6662 6362
 
Hà Nội
0968 378 899
 
Hồ Chí Minh
01289 777 888

Quản lý cao cấp
NV phòng thí nghiệp/QA-QC
Nhân viên Kinh doanh
Marketing / Hành chính - Kế toán